Chương trình Giám sát sản xuất tập sự

Chương trình Giám Sát Sản Xuất Tập Sự của Suntory PepsiCo chúng tôi ra đời nhằm phát hiện, đào tạo và phát triển những tài năng trẻ, những sinh viên khối kỹ thuật mới ra trường năng động, sáng tạo, có kiến thức chuyên môn cao để đào tạo trở thành những Giám Sát Viên của Suntory PepsiCo trong vòng 2 năm.
Thông qua chương trình, các bạn có cơ hội trở thành Giám Sát Sản Xuất của một trong các nhà máy hiện đại của Suntory PepsiCo tại: Bắc Ninh, Quảng Nam, Cần Thơ, Đồng Nai, Hóc Môn.
Hãy tham gia và “Ghi dấu thành công cùng đồng đội xứng tầm”

Thông tin chi tiết: http://suntorypepsico.vn/vi/careers/gioi-thieu-0

Ứng tuyển
Ngày Giờ Phút Giây